เทคนีเซียม (Tc)

Technetium (Tc)
เทคนีเชียม


เลขอะตอม 43 เป็นธาตุที่ 2 ของหมู่ VII B ในตารางธาตุ จัดเป็นโลหะและโลหะทรานซิชัน
น้ำหนักอะตอม 98.9062 amu
จุดหลอมเหลว 2170 ํc
จุดเดือด 5030 ํc
ความหนาแน่น 11.45 g/cc
เลขออกซิเดชันสามัญ +4, +5, +6, +7

การค้นพบ
การค้นพบ ในปี ค.ศ. 1937 Perrier และ Segre ค้นพบธาตุนี้จากการนำโมลิบดินัม (Mo) มาระดมยิงด้วย ดิวเทอรอน (d) เขาทั้งสองตั้งชื่อธาตุที่ 43 นี้ว่า Technetium การค้นพบธาตุนี้ทำให้ตำแหน่งของธาตุ 47 ของหมู่ VII B ในตารางธาตุจึงว่างเปล่ามาเป็นเวลาช้านาน ได้รับการบรรจุและหมู่ VII B มีธาตุอยู่ครบในที่สุด

การใช้ประโยชน์

เปอร์เทคนีเตตอิออน (TcO4) มีสมบัติต่อต้านการผุกร่อน

เทคนีเชียมและโลหะเจือของมันมีสมบัติเป็น superconductor และใช้ในการทำให้เกิดสนามแม่เหล็กได้ ณ อุณหภูมิต่ำ

ความเป็นพิษ
เนื่องจากสมบัติกัมมันตรังสีของธาตุนี้ ธาตุนี้และสารประกอบจึงมีอันตราย การใช้จึงต้องใช้ในที่ ๆ มีสิ่งปกปิดหรือมีสิ่งกำบังรังสี

1 ความคิดเห็น: